ביטוח בריאות

מרץ 15, 2018

חברת הביטוח שביטלה פוליסות בגין אי תשלום פרמיות, נאלצה להשיבן לתוקף ולפצות את המבוטח

ט.ז. ומשפחתו בוטחו בפוליסת בריאות ומחלות קשות מקיפה. בעקבות אי תשלום פרמיות בוטלו הפוליסות. רצה הגורל ויום אחד לאחר שט.ז. מילא את הצהרת הבריאות החדשה, כדי להחזיר את הפוליסות שבוטלו לתוקף, התגלה בבדיקות דם שעשה חשד ללוקמיה. תוך 10 ימים […]
מרץ 15, 2018

מימון תרופה יקרה שמחוץ לסל הבריאות עדיף על פני טיפולים עתידיים – הושג מימון בסך 500,000 ש”ח

י.ל. בוטח בביטוח בריאות. בעקבות נגיף הפטיטיס C קטלני, הומלץ לי.ל. על טיפול תרופתי חדשני ויקר “Harvoni” שלא היה כלול בסל שירותי הבריאות. י.ל. פנה הן לחברת הביטוח והן לקופת החולים על מנת שיממנו עבורו את השימוש בתרופה. חברת הביטוח […]
מרץ 15, 2018

נערה מושתלת כליה פוצתה בגין השתלה שבוצעה בישראל למרות הפוליסה שמכסה השתלות בחו”ל בלבד!

ה.ב. קטינה, לקתה במחלת כליות נדירה שהצריכה השתלת כליה. לאחר חיפוש תורם, עברה ה.ב. השתלת כליה בבית חולים בישראל. למרבה הצער התברר, כי הפוליסה הקבוצתית שברשותה אינה מעניקה פיצוי כלשהו בגין השתלה בארץ, אלא בחו”ל בלבד. במהלך הגשת התביעה המשפטית […]
דצמבר 12, 2018

התאומים לא צורפה לפוליסה בשל טעות חברת הביטוח – ההחלטה התהפכה!

מבוטחת שהחזיקה בפוליסה קבוצתית ילדה תאומים, אחד מהם נולד עם שיתוק מוחין. בשל טעות, התאומים לא צורפו לפוליסה הקולקטיבית לפיה יינתן פיצוי במצב סיעודי. חברת הביטוח סירבה לשלם בגין מצב סיעודי, אך בתביעה משפטית שהגשנו הוכחנו את רשלנותה של המבטחת […]
דצמבר 12, 2018

חברת הביטוח טענה שההשתלה אינה חוקית וסירבה לשלם – ההחלטה התהפכה!

מבוטחת בפוליסת בריאות עברה השתלה בחו”ל, ולאחר מכן דרשה פיצוי מחברת הביטוח. המבטחת טענה כי ההשתלה אינה חוקית ודחתה את תביעתה. משרדנו הגיש תביעה משפטית שבסופה שולמו לתובעת כספי פיצוי.