תביעות אובדן כושר עבודה

מרץ 11, 2018

הדיבידנדים הוכרו כהכנסה מ"יגיעה אישית" והלקוח פוצה!

ש.ד, בעל עסק, החזיק בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה. חברת הביטוח הכירה באובדן כושרו המוחלט ונאותה לשלם תגמולי ביטוח מלאים בהתאם לשכרו החודשי מהעסק, אולם סירבה להכיר בדיבידנדים שמשך כהכנסה נוספת, בטענה שלא מדובר בהכנסה מיגיעה אישית. בתביעה משפטית שמשרדנו […]
מרץ 15, 2018

בעקבות מעבר בין פוליסות, הופסקו תשלומי הביטוח של חולה מאניה דפרסיה

ר.ע. צעיר כבן 24, בוטח בעברו בביטוח אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח גדולה. לאחר מספר שנים ובהמלצת סוכן הביטוח שלו, עבר ר"ע לפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח אחרת. לימים, אובחן ר.ע. כחולה בהפרעה דו-קוטבית (מאניה דפרסיה) אשר תלווה […]
דילוג לתוכן