פוליסת ביטוח חיים בוטלה כי נמסר למבוטח שהיא עד גיל 65. לאחר פטירתו – ההחלטה התהפכה!

שבועות ספורים לפני הגיעו של המבוטח לגיל 65 הוא נפגש עם נציגי סוכנות הביטוח שלו, אז נמסר לו כי הביטוחים שברשותו, בכלל זה פוליסת ביטוח החיים יסתיימו עם הגיעו לגיל 65. לפיכך, החליט המבוטח לבטלם. כעבור חודשים ספורים הוא נפטר. לאחר שיורשיו של המנוח פנו למשרדנו, מצאנו כי פוליסת ביטוח החיים לא עמדה להסתיים בגיל 65, אלא שהיא הייתה בתוקף חמש שנים נוספות עד לגיל 70. בעקבות תביעה שהגשנו, יורשיו של המנוח פוצו במאות אלפי ₪.

דילוג לתוכן