טיפים לשוכר דירה: כך תיזהר מפני תביעה משפטית

תקראו-טוב-את-החוזה-שכירות-שלכם-לפני-שאתם-חותמים

סיפור מהחיים

לפני מספר שנים, ביקש מר אדרי לשכור דירה בעבור הוריו. לאחר שמצא את הדירה המתאימה, חתם על חוזה עם בעלת הדירה. לאחרונה התקבל פסק דין המחייב את מר אדרי בתשלום בסך 102,000 ₪ לבעלת הדירה, בגין שריפה אשר גרמה לנזקים רבים. יובהר כי אין מדובר במקרה בו הואשם אדרי בהצתת האש ואף נקבע כי כלל לא ניתן ליחס לו כל רשלנות.

עם זאת, מרגע שמר אדרי חתם על חוזה בו התחייב לתקן כל נזק או קלקול שיגרם עקב שימוש במושכר, כמו גם התחייב למסור את המושכר בסיום השכירות במצב טוב ותקין, קבע בית המשפט כי הוא חב בפיצוי לבעלת הדירה מכוח דיני החוזים.

יצוין עוד כי כנגד מר אדרי, הוגשה תביעה נוספת בגין נזקים שנגרמו לדירה סמוכה. את התביעה הגישה חברת הביטוח המבטחת את הדירה הסמוכה בגין תגמולי ביטוח ששילמה לצורך תיקון הנזקים.

תביעת חברת הביטוח נדחתה שעה שנקבע כאמור, כי לא ניתן ליחס את פרוץ השריפה לרשלנותו של מר אדרי (ת”א 53063-01-15).

כיצד להיזהר מתביעה משפטית כששוכרים דירה

המקרה של אדי, כמו גם מקרים דומים, צריכים להדליק נורות אדומות אצל כל שוכר דירה.

 כמה עצות שעשויות לעשות הבדל של עשרות ומאות אלפי שקלים בין שוכר מרוצה לשוכר מפוצה:

  • פוליסת ביטוח דירה: בעזרת עריכת ביטוח לדירה, ניתן להימנע ממקרים אלו.
    אם לדוגמא, היה מר אדרי ובעלת הדירה דואגים לערוך ביטוח לדירה, הרי שיכולה הייתה בעלת הדירה לקבל פיצוי מלא לנזקיה.
  • חוזה שכירות: עריכת ביטוח אינה מספיקה. על נושא הביטוח להיות מעוגן בחוזה השכירות.
  • ויתור על זכות שיבוב: יש לוודא כי על פי פוליסת הביטוח, תהיה מנועה חברת הביטוח מלתבוע את השוכר ובני ביתו בגין תגמולי ביטוח שישולמו מכוח הפוליסה שהוצאה.
  • רישום כמוטבים בפוליסה: שוכרים רבים, נוטים לחשוב שדירה מבוטחת מקנה להם שקט ומגנה עליהם מכל נזק או תביעה. חשוב לדעת כי ככל והשוכר ובני ביתו אינם מוטבים בפוליסה או שהפוליסה אינה מציינת כי ויתרה על זכות השיבוב, הרי שבעת אירוע ביטוחי, תשלם חברת הביטוח לבעל הדירה את תגמולי הביטוח ותתבע את השוכר בגין הכספים ששילמה מכוח זכות השיבוב העומדת לרשותה.

לא להסס – להתייעץ עם עורך דין

מומלץ להיעזר בעורך דין בעת חתימה על חוזה שכירות. הנטייה לחשוב כי מאחר ומדובר בחוזה סטנדרטי אותו ניתן “להוריד מהאינטרנט”, אזי מדובר בסכומים לא גדולים וניתן לטעות ולחשוב ששכירת שירותיו של עורך דין לצורך עריכת חוזה שכירות הינה הוצאה כספית מיותרת. ההיפך הוא הנכון.

חוזה שכירות הינו חוזה בו השוכר והמשכיר מקבלים עליהם התחייבויות חוזיות על פי חוק, על כן עורך דין הבקיא בנושא, יוכל באמצעות חוזה נכון, לצמצם את הסיכונים למשכיר ולשוכר ולהיערך דווקא לאירועים חריגים. נראה כי מר אדרי לא היה מתנגד אם חברת הביטוח הייתה משלמת את הנזקים וסביר להניח כי אכן היה מבוטח ככל והיה נועץ בעורך דין בטרם חתימתו על חוזה השכירות.