נזקי רכוש כתוצאה משריפה

נזקי אש

אילו נזקים עשויים להיגרם מהשריפה?

שריפה בדירה או בבית העסק יכולה להיגרם בשל שלל גורמים. אולם, לא משנה מה גרם לשריפה, ברוב המקרים הנזק שנגרם אינו משקף את גודלה של האש, שכן גם כשפורצת שריפה קטנה, הנזקים עלולים להאמיר לכדי עשרות או מאות אלפי שקלים. נזקי השריפה אינם מסתכמים בפריטים או בנזקים שגרמה האש באופן ישיר, כי אם הרבה מעבר לכך.

שריפה בדירה או בעסק תגרום לנזקים רבים נוספים לרבות נזקי פיח ועשן, נזקים למערכת החשמל וכיוצ”ב. זאת ועוד, כאשר מדובר בשרפה גדולה יותר נוספים נזקים כדוגמת נזקים למבנה, נזקים לצנרת המים ולתשתיות, וכן נזקים מפעילות הכיבוי (פריצת דלתות וחלונות, נזקי מים וחומרים מעכבי בערה ששימשו את שירותי הכיבוי ועוד).

נזקי הזמן: אובדן רווחים והוצאות מגורים

תיקון נזקי אש יכול ויתארך מספר ימים או שבועות ואף מעבר לכך (הכל בהתאם לנסיבות). על כן, יש לקחת בחשבון עלויות נוספות בהן יאלץ לשאת הניזוק בגין פעולות התיקון. ככל ומדובר בשריפה בדירה, הרי שיהיו עלויות של דיור חלופי/אבדן דמי שכירות בזמן תיקון הנזקים. במקרה של שריפה בבית העסק, הרי שהשריפה תגרום לרוב גם לאבדן רווחים.

מה עושים?

  • דיווח לחברת הביטוח: ככל והנכס מבוטח, יש לדווח לחברת הביטוח. סוכן ביטוח, ככל וישנו, יכול לסייע ולרוב גם ישמח ללוות את התהליך מראשיתו. מומלץ להיעזר בו, שכן הוא בקיא בזכויות המגיעות לכם מכוח הפוליסה ויתכן ויצליח לקצר את מהלך הטיפול.
  • בדיקות מומחים: עם פתיחת התביעה (בחברת הביטוח) ישלח לביתכם ככל הנראה מומחה מטעמה (ואף יתכן כי ישלחו מספר מומחים) לבחינת הנזקים שנגרמו מהשריפה, בחינת אופן היווצרותם (מה גרם לשריפה), וכן מתן הערכה כספית לנזקים שנגרמו ועלות תיקונם (חוקר שריפות, מהנדס, שמאי וכיוצ”ב).
  • עמדת חברת הביטוח: עם תום פעילות המומחים והפקת חוות דעת מטעמם, תעביר חברת הביטוח את עמדתה בנוגע לכיסוי הביטוחי, לגובה הנזקים (ככל וקיים כיסוי ביטוחי) ובמקרים מסוימים אף תבקש לבצע את תיקון הנזקים או חלקם, באמצעות בעלי מקצוע מטעמה.
  • מינוי מומחים מטעם הניזוק: חשוב לזכור כי המומחים אשר ישלחו לבדיקת הנכס נשלחו על ידי חברת הביטוח ועל כן לא תמיד תשקף חוות דעתם את המציאות בפועל. המומחים ינסו למצוא כל פירצה המאפשרת להם לדחות את הכיסוי, להפחית את גובה הנזקים ו/או למצוא גורמים אחרים אשר אחראים לפיצוי ובכך לחסוך לחברת הביטוח.

לכן, מומלץ למנות מומחים מטעמכם כבר עם גילוי הנזקים. חוות דעת המומחים תינתן לרוב לאחר מספר ימים או שבועות בהם סביר כי התקיימו פעולות לתיקון הנזקים וזירת השריפה שונתה. במקרה בו חוות הדעת שהוצאה על ידי חברת הביטוח לא תספק אתכם, הרי שמומחה מטעמכם שיבדוק את הנכס בשלב זה, כבר לא יראה את הזירה במלואה – חברת הביטוח תשתמש בנתון זה בשעת הצורך בבית המשפט ככל ותידרש ותטען כי המומחה מטעמה ביקר בזמן אמת.

  • תיעוד הנזקים: יש לתעד את הנזקים מוקדם ככל האפשר על ידי צילום ועריכת רישום. במקרים רבים, תיאלצו להיזכר בפריטים שנשרפו כליל. בנוגע לשריפה בבית העסק, יש לשמור רשימות מלאי, חשבוניות רכישה וכן כל מסמך אשר יכול להעיד על כמות המלאי שניזוק ועלותו.
  • הערכת נזקים: ברוב המקרים, הנזק שיעריך מומחה מטעמכם יהיה גבוה מהנזק שהוערך על ידי חברת הביטוח. פעמים רבות נמצא כי גובה הנזק נתון למשא ומתן מול חברת הביטוח ופעמים רבות, יגיע מומחה מטעמכם להבנות עם מומחה חברת הביטוח.
  • התייעצות עם עורך דין מומחה בתביעות רכוש: יש מקרים בהם הפערים יהיו גבוהים וחברת הביטוח תתבצר בעמדתה. במקרים אלו, רצוי להיוועץ בעורך דין המתמחה בתביעות רכוש ובקיא בנושא ואף בתנאי הביטוח. לא מעט מקרים ומחלוקות מסתיימות עם התערבותו של עורך דין והעברת מכתב דרישה לחברת הביטוח. עורך דין מנוסה יוכל לתכנן את המהלכים בצורה נכונה ואף להגיש תביעה לפיצוי בבית המשפט ככל ויידרש.

דרישת פיצוי מגורמים אחרים

יתכן והנזקים שנגרמו לכם יכוסו גם במקרים בהם לא רכשתם פוליסת ביטוח. במקרים רבים, בדיקת מומחה תגלה כי האש פרצה בעקבות כשל במכשיר חשמלי או במערכת החשמל, כשל במערכת הגז או שהאש פרצה בכלל משטח שאינו בשליטתכם ומצוי באחריותו של גורם אחר. במקרים מעין אלו ובהתאם לנסיבות, ניתן יהיה לדרוש פיצוי מהגורם המזיק (חברת הגז, השכן, יצרן מכשיר וכדומה).

התייעצות עם עורך דין בתחום תביעות רכוש

ההתעסקות הבירוקרטית הנלווית לאירוע שריפה אינה פשוטה ומצריכה ידע ומשאבים. על כן, מומלץ להיוועץ עם עורך דין מוקדם ככל האפשר. לפגישתכם, מומלץ להביא את כל החומר שברשותכם לרבות תמונות, מסמכים מחברת הביטוח, דו”ח שירותי הכיבוי, מסמכים המעידים על נזקים, פוליסת ביטוח (ככל וישנה) וכן כל מסמך הנוגע לשריפה ולנזקים שנגרמו בגינה לרבות הנזקים העקיפים שנגרמו (דיור חלופי, אובדן רווחים וכד’).

נגרם נזק? אל תוותרו על זכותכם לפיצוי

באירוע שריפה בה נגרם נזק לרכוש, יש להיוועץ בסוכן הביטוח ובעורך דין לצורך מימוש זכותכם לפיצוי אל מול חברת הביטוח או המזיק. כמו כן, יש לתעד מוקדם ככל האפשר את הנזקים באמצעות צילומים ורישומים של הפריטים שניזוקו ולשמור כל מסמך שיכול ויש לו קשר עם הגורם לשריפה או הנזקים שנגרמו בגינה.