המבטחת טענה לחריג המחייב הישארות בחיים ודחתה תביעת מחלות קשות – ההחלטה התהפכה!

ימים ספורים לאחר שגילה כי חולה בסרטן, המבוטח נפטר. עזבונו הגיש לחברת הביטוח תביעה מכוח פוליסת מחלות קשות, אך נדחה בטענה שהמבוטח היה צריך להיות בין החיים במשך 30 ימים מיום קרות מקרה הביטוח. בעקבות תביעה משפטית שהגשנו, זכינו עבור עזבון המבוטח בפיצוי כספי בגין מחלות קשות.

דילוג לתוכן