תביעת אכ”ע נדחתה בטענת חריג הריון/לידה בפוליסה – ההחלטה התהפכה!

חברת הביטוח דחתה תביעתה של יולדת שחוותה התפרצות מאניה דפרסיה לאחר שילדה. לטענת חברת הביטוח, בפוליסה ישנו חריג לפי אובדן כושר עבודה כתוצאה מהריון/לידה לא יזכה בפיצוי. אולם, בעקבות תביעה משפטית שהגשנו ולמרות קיומו של החריג בפוליסה, הצלחנו להשיג לתובעת פיצוי כספי משמעותי.