תביעת אובדן כושר עבודתה נדחתה בטענה שטענות המבוטח לא נכונות – ההחלטה התהפכה!

התובע נפגע לאחר רכיבה על סוס ושולמו לו תגמולי אכ”ע מחברת הביטוח במשך מספר שנים. אלא, שכעבור כמה שנים המבטחת הפסיקה את התשלומים בטענה שחקירות שביצעה העידו כי טענותיו של התובע בגין מצבעו הרפואי – אינן נכונות. בתביעה שהגשנו עבור המבוטח הצלחנו להשיג עבורו פיצוי כספי גדול.