חברת הביטוח דחתה בטענה שפוליסת אכ”ע בוטלה עקב תשלום – ההחלטה התהפכה!

התובעת, מנהלת בכירה, החלה בשנת 2011 להתנהג באופן מוזר ובסוף השנה פוטרה מעבודתה. התובעת הפסיקה לשלם פוליסת ריסק זמנית שהייתה ברשותה (והפוליסה בוטלה), זאת בניגוד גמור לאופן התנהלותה ואחריותה. כעבור שנים ספורות היא אובחנה כחולה באלצהיימר. בעקבות פניית בן זוגה למשרדנו, מצאנו כי פוליסת אובדן כושר עבודה שהייתה ברשותה בוטלה בעקבות אי תשלום. בתביעה משפטית שהגשנו נגד חברת הביטוח הצלחנו להוכיח כי המבוטחת חלתה באלצהיימר והבאנו לשינוי בהחלטת חברת הביטוח ולפיצוי כספי גדול למבוטחת.