התביעה נדחתה בטענה שהמבוטח יכול לעבוד בתפקיד אחר – ההחלטה התהפכה!

התובע, חקלאי עובד אדמה שחלה במחלת ריאות והגיש תביעת אובדן כושר עבודה לחברת הביטוח. תביעתו נדחתה בטענה שהוא יכול לעבוד כ”מנהל” , מבלי לבצע עבודת כפיים ובדרך זו לא תהיה בעיה אל מול מחלת הריאות ממנה סובל. לאחר הליך משפטי ממושך, חברת הביטוח נאותה לשלם תגמולים לתובע.